100 %

I dette spillet fra en julebridge har du kommet i en svært god kontrakt. Den er faktisk 100 % sikker. Ser du hvordan?

spar

10 8 6 4 2
hjerter 10 9 6 5 2
ruter E K
kløver kn

spar

E K D 9 7
hjerter K 8 3
ruter 7 6
kløver 8 7 4

vest
nord
øst
syd
  1
2 3
     

1) En litt lystig 15-17 grand
2) Stayman
3) Minst 4-korts spar

I tredje hånd i gunstig sone valgte syd å sperreåpne i 1 grand. Dette stuntet egner seg bedre om langfargen er i en minor, ettersom sannsynligheten da øker for at motparten har høyeste kontrakt. En annen fare er at din forhåndspassete makker melder utgang, og syd var ikke spesielt fornøyd med utviklingen før bordet kom ned.

Kløver ess kom ut, og vest skiftet til trumf som øst bekjente med knekten på. Kontrakten er nå 100 % sikker. Hvordan bør du spille?

Eneste fare er at du får tre hjertertapere, men med tette mellomkort kan du gardere deg mot det. Stjel en kløver i bordet, spill en spar hjem til hånden og stjel håndens siste kløver. Spill ess-konge i ruter for å fjerne alle frispillskort fra motparten. Motparten har fått ett stikk, og posisjonen er blitt:

spar

10
hjerter 10 9 6 5 2
ruter -
kløver -

spar

D 9 7
hjerter K 8 3
ruter -
kløver -

Spill en hjerter fra bordet. Kommer hjerter knekt eller dame på, stikker du over og godspiller et hjerterstikk. Om øst legger liten, legger du 8'eren, og vest blir innspilt. Han må enten gi deg stikk for hjerter konge eller spille til dobbeltrenons. Uansett hvordan hjerteren er fordelt hos motparten, kan du ikke tape mer enn to stikk.

Send en mail til Ukens spill!

Hilsen Marianne