Hjemmeseier i Bergen Storturnering

Gratulerer til Jim Høyland og Tor Bakke som vant Bergen Storturnering 19.-20. januar. Etter at mange par hadde skiftet på å være i teten, vant de til slutt med klar margin, foran Thomas Charlsen - Thor Erik Hoftaniska og Baard Olav Aasan - Geir Enge.

Mesterpuljen i Bergen Storturnering, Norges tøffeste parturnering, trekker både norske og internasjonale storspillere. Foruten fire av våre egne verdensmestere stilte bridgens kanskje aller største profil, 61 år gamle pakistanske Zia Mahmood. I tillegg sto en rekke europeiske stjerner på startstreken, blant annet regjerende europamestere for par, Viktor Aranov - Julian Stefanov fra Bulgaria. Se bilder fra turneringen.

Bjarne Morken - Finn Tøgersen fra Melandsknekten BK vant A-puljen, og får med det sjansen til å prøve seg mot norgeseliten i Mesterpuljen neste år. Resultatlisten Mester og Resultatliste A.

I dette spillet var det flere spilleførere i Mesterpuljen som gikk i baret (spillet er vridd 180 grader):

spar

D 10 6 4
hjerter D 9 7 4 2
ruter 10
kløver K kn 3

spar

K 7 5 2
hjerter E
ruter K 7 2
kløver E D 10 9 8

vest
nord
øst
syd
    1 2
3
   

1) 15-17 hp
2) Kløver + en major
3) Pass eller korriger

Vest spiller ut ruter 5, norsk fordeling, som går til esset i Øst. Han fortsetter med en ny ruter. Hvordan spiller du kontrakten?

Med en 15-17 grand i Øst er det meste av kortene plassert, Vest kan maksimalt ha en knekt. Det eneste som kan beite kontrakten er skeiv trumfsits, og med doblingen annonserer motparten at de har tro på noen trumfstikk i mot. Grandåpningen avslører også at den eneste som kan ha sparlengde er Øst, ettersom han ikke kan ha noen singleton. Hvilke 4-1 sitser kan du få med deg, og hvordan bør kontrakten spilles?

Med trumfen 3-2 vinner du alltid kontrakten. Det kan være mulig å løse sparfargen med bare én taper, for 11 stikk, men det er lite å vinne på overstikket ettersom kontrakten er doblet, så fokus bør være på hjemgang.

Stikk med ruter konge på hånden og spill trumf til dama. Hvis Vest følger med en liten, er du beit om trumfen sitter 4-1, ettersom du da må tape tre trumfstikk. Hvis Vest følger med knekten, har du 10 stikk, men også når han følger med 8'eren eller 9'eren kan du slippe unna med bare to trumftapere ved å spille spar 10 eller en liten spar mot 7'eren etterpå. (Hvis Øst har vært ute med en spekulativ dobling med Ekn3 i spar, blir det elleve stikk ved å dra spar 10 fra bordet).

La oss si at Øst vinner med spar ess og fortsetter med en ny ruter til stjeling i bordet. Du spiller spar 10 som Øst dekker med knekten (han hadde Ekn93 opprinnelig, og ville lagt 9'eren om du hadde spilt en liten spar) og du stikker på hånden. Din eneste vinnersjanse er nå at Øst ikke har mer enn 3-korts ruter. Da ungår du trumfmatten, og får trukket ut Østs siste trumf.

Du risikerer riktignok å gå en beit ekstra med denne spilleplanen, men det er ikke sikkert at alle har system til å nå utgangen etter en sterk grandåpning, og det er heller ikke sikkert at alle som har funnet den har blitt doblet, slik at en doblet beit blir et ekstremt dårlig resultat uansett. Spillet så slik ut:

 

spar

D 10 6 4  
hjerter D 9 7 4 2
ruter 10
kløver K kn 3
spar 8

spar

E kn 9 3
hjerter 10 6 3 hjerter K kn 8 5
ruter kn 9 6 5 4 3 ruter E D 8
kløver 7 6 4 kløver 5 2
 

spar

K 7 5 2  
hjerter E
ruter K 7 2
kløver E D 10 9 8

To par, Espen Lindqvist - Erik Berg og Harald Nordby - Sam Inge Høyland fikk hjem 4 spar doblet, mens ett par, Christer Kristoffersen - Rogeir Poulsen, fikk 10 stikk i 4 spar udoblet. To par gikk beit i 4 spar doblet, og hele 12 par gikk én eller flere udoblede beiter i 4 spar.

De fleste i turneringen spilte med et grandintervall på 15-17 hp, så en kan anta at de fleste spilleførerne hadde samme informasjon. Kontrakten er svært god, men ikke alle i salen har system til å finne utgangen etter en sterk grandåpning i mot.

Det er trolig rett å innlede likt, med en spar til damen, enten kontrakten er doblet eller ikke. Østs grandåpning gjør det svært sannsynlig at han har spar knekt, og du må vurdere om han har to eller flere spar. Du vinner altså med ruter konge på hånden i stikk to og spiller en liten spar mot damen. Om Vest følger med 8'eren eller 9'eren, som han aktuelt gjorde, må du velge om du tror han har 98 blokk eller har falsecardet fra 983. Hvis du går for det siste, bør du legge 7'eren i bordet om Øst bidrar med 3'eren i neste trumfrunde. Da garderer du deg mot 4-1 sits i spar.

I parturnering skal en spille slik at en i gjennomsnitt maksimerer antall stikk i normalkontrakter, men når ikke alle har funnet den noe hardmeldte toppkontrakten, vil det være mindre å vinne på overstikket enn det er å tape på å gå beit. Derfor kunne en kanskje forvente at flere i Mesterpuljen i Bergen Storturnering fikk hjem denne kontrakten. Eller var det mange Øst-spillere som klarte å skifte til kløver i stikk to, eventuelt spilte ut en hjerter eller kløver dersom Nord hadde kontrakten? Da er nemlig spillefører sjanseløs på ti stikk!

Har det dukket opp et morsomt spill i klubben? Send en mail til Ukens spill!

Hilsen Marianne