litenbin.jpg (5551 bytes)
Ekspertklubben
linje.jpg (5144 bytes)

Oppgavesett nummer 6 - 2002.

I denne omgangen går som vanlig de fem første problemene på meldinger, mens spørsmål 6 er et motspillsproblem - enten et utspill eller en fortsettelse. Beste svar i hver oppgave gir ti poeng. Andre svar blir belønnet mest mulig rettferdig. Hva som er rettferdig, avgjør et ekspertpanel av nordiske toppspillere.

Innsendingsfristen for dette oppgavesettet er 20. februar, men du kan komme med i sammendraget selv om du svarer noe senere. Du må uansett ha sendt inn svarene dine før BIN 2-2003 blir gitt ut, for der kommer dommen. Det skjer 28. april.

1. Syd gir, Ø-V i sonen.

s.gif (111 bytes) E 9 5 2
s.gif (111 bytes) K 5 3
s.gif (111 bytes) D 8 4
s.gif (111 bytes) D 6 4

Vest
Nord
Øst
Syd
      pass
pass 1 ru x 1 hj
?      


2. Nord gir, Alle i sonen.

s.gif (111 bytes) K 9 8 5
s.gif (111 bytes) E 5
s.gif (111 bytes) 5
s.gif (111 bytes) E K D 8 4 3

 Vest 
Nord 
 Øst  
Syd 
  pass pass 2 hj¹
x 3 hj pass pass
?      
¹ = Minst 5-4 i hjerter og minor, under åpning.
Svar oppgave 1
Svar oppgave 2


3. Vest gir, Ingen i sonen.

s.gif (111 bytes) E K D kn
s.gif (111 bytes) 8 6 3
s.gif (111 bytes) D 4
s.gif (111 bytes) K kn 7 4

Vest Nord Øst Syd
1 NT x pass pass
?      


4.
Syd gir, N-S i sonen.

s.gif (111 bytes) E 6 2
s.gif (111 bytes) D 8 4
s.gif (111 bytes) E 8 6 5 4
s.gif (111 bytes) E 10

 Vest 
Nord 
 Øst  
Syd 
      1 hj
?      
Svar oppgave 3
Svar oppgave 4


5.
Nord gir, Ø-V i sonen.

s.gif (111 bytes) D 8 7
s.gif (111 bytes) K D 10 7 5
s.gif (111 bytes) kn 9 8
s.gif (111 bytes) 3 2

Vest Nord Øst Syd
  3 ru 3 hj 5 ru
?      


6. Nord gir, N-S i sonen.

s.gif (111 bytes) 5 3 2
s.gif (111 bytes) E 9 6
s.gif (111 bytes) D 10 7 4
s.gif (111 bytes) D kn 4

Vest
Nord
Øst
Syd
  pass pass 1 NT
pass 3 NT pass pass
pass      


Utspill?

Svar oppgave 5
Svar oppgave 6
 

Navn:
E-post:

Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.