litenbin.jpg (5551 bytes)
Ekspertklubben
linje.jpg (5144 bytes)

Oppgavesett nummer 4-2003.

I denne omgangen går som vanlig de fem første problemene på meldinger, mens spørsmål 6 er et motspillsproblem - enten et utspill eller en fortsettelse. Beste svar i hver oppgave gir ti poeng. Andre svar blir belønnet mest mulig rettferdig. Hva som er rettferdig, avgjør et ekspertpanel av nordiske toppspillere.

Innsendingsfristen for dette oppgavesettet er 10. november, men du kan komme med i sammendraget selv om du svarer noe senere. Du må uansett ha sendt inn svarene dine før BIN 6-2003 blir gitt ut, for der kommer dommen. Det skjer 20. desember.

NB. Det er en trykkfeil i bladet (BIN 4) i oppgave 6. Den er rettet her!


Oppgave 1
spar
E D 7
øst øst/vest
hjerter
10 6
ruter
D 10 4
kløver
D 9 6 3 2

vest
nord
øst
syd
    1 hjerter

x

xx 1 sp pass pass
1 spar pass 2 ruter pass
?      


oppgave2
spar
E D kn 4
vest ingen
hjerter
E
ruter
K 6
kløver
E kn 10 9 6 3

vest
nord
øst
syd
1 kløver pass 1 spar

pass

?      

Svar oppgave 1
Svar oppgave 2

Oppgave 1
spar
E K 3
nord ingen
hjerter
E K D kn 5 4
ruter
4 2
kløver
D 2

vest
nord
øst
syd
  2 ruter¹ 3 kløver

pass

?      

¹ Svake 2 ruter.


Oppgave 1
spar
E kn 9 4 2
vest ingen
hjerter
K 10 3
ruter
3
kløver
E kn 10 8

vest
nord
øst
syd
1 spar 2 ruter x

3 ruter

?      

 

Svar oppgave 3
Svar oppgave 4

Oppgave 1
spar
6
nord ingen
hjerter
kn 8
ruter
D 9 8 5 3
kløver
E D 9 8 5

vest
nord
øst
syd
  1 hjerter x

3 hjerter

?      

 


Oppgave 1
spar
8
syd øst/vest
hjerter
K 9 3
ruter
10 8 7 5 4 2
kløver
10 9 3

vest
nord
øst
syd
     

1 spar

pass 3 hjerter pass 4 hjerter
pass 5 nt¹ pass 6 hjerter²
pass  6 nt  pass pass 
pass      

¹ Store frie
² Ingen hjerterhonnør (E, K eller D)

Utspill?

Svar oppgave 5
Svar oppgave 6
 

Navn:
E-post:
Adresse:

Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.