litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 4 - 2002.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 25. oktober. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 6-2002 kommer ut. Det skjer 10. desember. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke epost for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgave og svarskjema.

 

    E 10 9 6 4    
kn 10 5
D 10
E K 2
8
Syd - Alle 7 2
K D 7 3   4 2
K 7 6   9 8 5 3 2
D kn 10 4 3   9 7 6 5
   

K D kn 5 3

   
E 9 8 6
E kn 4
8

Kontrakten er 6 spar i syd. Vest spiller ut kløver dame.

Hvordan spiller du når det forutsettes beste motspill?