litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 1-2003.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 20. april 2003. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 3-2003 kommer ut. Det skjer 19. juni. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

10 8 4
kn 10 9 5 3
K 9 6
8 7

E K D kn 5 3
E K D
-
E D 6 4


Vest
Nord
Øst
Syd
2 kl
pass
2 ru¹
pass
2 sp
pass
4 sp²
pass
6 sp
pass pass pass  

¹ = Negativ
² = 3 spar ville vist en sterkere hånd

Vest spiller ut spar 2 til 8, 7 og 3. Hvordan planlegger du spillet?