litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 4-2003.

I Månedens Nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 10. november 2003. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 6-2003 kommer ut. Det skjer 20. desember. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.spar E K D 10
hjerter K kn 6 5
ruter kn 4
kløver E K 3
vest øst/vest

spar 7 5 3
hjerter D 9 4
ruter K 7 3
kløver 10 8 6 5


vest
nord
øst
syd
2 ruter¹
x
pass
3 kløver
pass
3 ruter
pass
3 hjerter
pass
pass
pass

¹ Svake 2 ruter

Vest spiller ut ruter ess og fortsetter med damen til syds konge. Syd følger opp med hjerter 4 til bordets konge som står. Hjerter 5, øst legger hjerter 10, syd damen, og vest stikker med esset. Vest spiller nå ruter 10, hjerter 6 fra bordet, øst legger en spar. Hvordan planlegger du spillet?