litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 6-2003 - Julenøtter

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for Julenøttene er 1. mars 2004. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 2-2004 kommer ut. Det skjer 28. april. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

Julenøtt 1

spar 7 5 3
hjerter K 9 8 4
ruter E kn
kløver K kn 5 2
syd_alle
spar K 6 4
hjerter E D 10 7 6 2
ruter 6
kløver E 4 3

vest
nord
øst
syd
     

1 hjerter

1 spar 3 hjerter pass 4 hjerter
pass pass pass  

Vest spiller ut ruter konge. Hva er din spillplan?

Julenøtt 2

spar 8 7 4 3
hjerter kn 9 8 3 2
ruter -
kløver D 10 7 4
Syd_Øst/vest
spar E D kn
hjerter D 10 7 5 4
ruter E K 10
kløver 6 5

vest
nord
øst
syd
     

1 hjerter

pass 4 hjerter pass pass
pass      

Vest spiller ut ruter dame. Hvordan har du tenkt å vinne utgangen?

Julenøtt 3

spar 6 3
hjerter E K 10 2
ruter 3 2
kløver D 8 6 4 2
syd_alle
spar E K 10 9 7
hjerter D kn 8 3
ruter E D 9
kløver E

Kontrakten er 7 hjerter. Vest spiller ut en trumf. Hvordan får du tretten stikk?

Julenøtt 4

 

spar

D 4 2  
hjerter 6 2
ruter 7 5 4 2
kløver K D 7 3
spar 8

spar

K 6 5 3
hjerter 9 7 5 3 hjerter E K 10 8 4
ruter 10 9 8 3 ruter E 6
kløver kn 9 8 2 kløver 10 6
 

spar

E kn 10 9 7  
hjerter D kn
ruter K D kn
kløver E 5 4

vest
nord
øst
syd
     

1 spar

pass 2 spar 3 hjerter 4 sp
pass pass pass  

Vest spiller ut hjerter 5. Vil du være spiller i visshet om at du kan vinne kontrakten, eller motspiller i visshet om at du kan bete kontrakten? Begrunn ditt valg.

Julenøtt 5

 

spar

E K 9 3  
hjerter E K kn 4
ruter 7
kløver E K 10 6
spar 6

spar

kn 10 7 5 4 2
hjerter 8 5 3 2 hjerter 10 6
ruter E D 5 2 ruter 10
kløver 9 8 7 5 kløver D kn 3 2
 

spar

D 8  
hjerter D 9 7
ruter K kn 9 8 6 4 3
kløver 4

vest
nord
øst
syd
pass 2 ruter¹ pass

2 nt²

pass 3 ruter3 pass 3 nt
pass 4 nt4 pass pass
pass      

¹ Sterk 3-farge hånd
² Spørsmål
3 Kortfarge
4 Kvantitativt (sleminvitt)

Vest spiller ut kløver 9. Hva er din spilleplan med alle kortene kjent?

 

 

LYKKE TIL MED NØTTEKNEKKINGEN!