litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 2-2004.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 5. juli 2004. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 4-04 kommer ut. Det skjer 5. september. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.


spar
D
hjerter E
ruter E kn 10 8 3
kløver E K 10 9 8 6

Vest_Alle
spar 6 2
hjerter 9 8 5 3
ruter 9 4 2
kløver kn 7 4 3

vest
nord
øst
syd
1 spar 2 nt¹ 3 spar

pass

4 sp 4 nt pass 5 kløver
pass pass pass  
¹ Begge minor

Vest spiller ut spar konge og fortsetter med esset. Din spilleplan?