litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 4-2004.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 20. november 2004. Merk kort tidsfrist! Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 6-2004 kommer ut. Det skjer 23. desember. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.spar
K 4
hjerter 5
ruter E D kn 3 2
kløver 10 7 6 3 2

syd_nord/syd
spar E 7 6 3
hjerter E K 10
ruter 10 7 6
kløver K D 5

Syd er spillefører i 3 grand. Motparten har bare meldt pass, og vest spiller ut hjerter 6, øst bruker damen. Hvordan planlegger du spillet?