litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 5-2004.

I Månedens nøtt forutsettes det alltid beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for denne oppgaven er 10. januar. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 1-2005 kommer ut, for der kommer løsning og kommentar. Det skjer 25. februar 2005.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgave og svarskjema.spar
10 7 5 4
hjerter E D 10 5 3
ruter D 3 2
kløver 6
spar E K D 8 2
hjerter K 2
ruter E 10
kløver E kn 3 2

Mot kontrakten 7 spar spiller vest ut kløver konge. Syd stikker med esset og tar for spar ess - vest legger en ruter. Syd fortsetter med kløver 2 og trumfer med spar 10. Spar 5 fra bordet, øst bidrar med spar 9 og syd stikker med spar dame. Ser du noen muilighet for å vinne kontrakten etter denne starten?