litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 6-2004 - Julenøtter

Innsendingsfristen for Julenøttene er 10. mars 2005. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn svaret ditt før 28. april når BIN 2-2005 kommer ut. Der finner du løsninger og kommentarer til nøttene.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema.

Julenøtt 1

10 9 7
E 5 3
K 8 6
9 8 5 3
Syd gir, Alle i sonen.
E K D kn 8 2
hjerter K D kn 2
E kn 2
-

Som syd har du havnet i 7 spar og får kløver ess ut fra vest. Hvordan spiller du?

Julenøtt 2

E K 10 9 5  
E 7
ruter 10 8 3 2
kn 8
  8 4
kn 8 3
ruter K kn 9 6
E 7 5 3

vest
nord
øst
syd
     

1 kløver

1 spar pass
pass 3 ruter pass
pass pass pass  

Vest spiller ut hjerter 4, som stikkes med esset i bordet. Spillefører fortsetter med kløver knekt som beholder stikket. Kløver 8 tar du med esset, vest legger spar 2. Hvordan fortsetter du motspillet?

Julenøtt 3

E 10 3 2
K 10 5
7 6
8 4 3 2
kn 4
hjerter E kn 9 8 7 6
10 5
E K kn

vest
nord
øst
syd
    pass

pass
3 ruter 4 hjerter pass pass
pass      

Vest spiller ut ruter 3. Øst tar for konge og ess, og vrir til kløver 6. Din spilleplan?

Julenøtt 4

Her er alle kortene kjent, og som vanlig i slike spill forutsettes beste spill og beste motspill.

 

spar

kn 9  
hjerter E 9 5 3
ruter E kn 10 9
kløver kn 10 5
spar K 7 6 4 2
syd_alle

spar

E 5
hjerter 8 hjerter K 10 7
ruter D 5 4 2 ruter 8 7 6 3
kløver 9 7 2 kløver 8 6 4 3
 

spar

D 10 8 3  
hjerter D kn 6 4 2
ruter K
kløver E K D

Syd er spillefører i kontrakten 4 hjerter. Vest spiller ut ruter 2. Kan du vinne kontrakten? Gjør rede for spill og motspill.

Julenøtt 5

Her er alle kortene kjent, og som vanlig i slike spill forutsettes beste spill og beste motspill.

 

spar

K D 10 7 3  
hjerter -
ruter K 8 6 3
kløver E kn 10 5
spar 8 5 4

spar

6
hjerter K 8 6 4 2 hjerter kn 10 9 7 3
ruter kn 10 ruter E 9 2
kløver 8 6 2 kløver D 9 7 4
 

spar

E kn 9 2  
hjerter E D 5
ruter D 7 5 4
kløver K 3

vest
nord
øst
syd
     

1 spar

pass pass 2 spar
pass pass pass
pass      

Vest spiller ut ruter knekt, og syd får stikket for damen. Kan du vinne kontrakten? Gjer rede for spill og motspill.

 

 

LYKKE TIL MED NØTTEKNEKKINGEN!