litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 1-2005.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 15. mai. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 3-2005 kommer ut, for der kommer løsning og kommentar
. Det skjer cirka 30. juni.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.spar
E 5
hjerter E 6 5
ruter E 6 2
kløver 9 8 5 4 2
spar K 6 2
hjerter K kn 7 4 3
ruter D 4 3
kløver K D

vest
nord
øst
syd
  pass

1 hjerter

pass pass 4 hjerter
pass pass pass  

Vest spiller ut spar dame. Din spilleplan?