litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 2-2005.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 10. juli. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 4-2005 kommer ut 15. september, for der kommer løsning og kommentar


Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
kn 7 3 2
hjerter D kn
ruter 4
kløver E K D kn 9 4
spar E K 9 8 4
hjerter K 10 7 3 2
ruter E K
kløver 3

vest
nord
øst
syd
  3 ruter

pass 4 sp pass 4 nt
pass pass
pass pass pass  

Vest spiler ut ruter 2 til knekten og kongen. Hvordan planlegger du spillet?