litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 3-2005 - Sommernøtter

I Månedens nøtt forutsettes det normalt beste motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for Sommernøttene er 10. september 2005. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 5-2005 kommer ut. Det skjer 25. november. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

Sommernøtt 1

spar E K 5 4
hjerter E kn
ruter kn 7 3
kløver 6 5 3 2
spar 10 6 2
hjerter D 7 5
ruter E 10
kløver E K kn 7 4

Som syd er du blitt spillefører i kontrakten 3 grand. Vest spiller ut hjerter 10. Din spilleplan?Sommernøtt 2

spar E D 6 4 2
hjerter kn 6
ruter E kn 6 4
kløver K 9
spar 5 3
hjerter E K 4 2
ruter 3
kløver E D kn 10 8 7

Som syd er du blitt spillefører i kontrakten 6 kløver. Du får ut kløver 4, og øst følger på med kløver 3. Hvordan vil du gripe an spillet?

 

Sommernøtt 3

spar K
hjerter E 9 7 6 2
ruter 7 6 5
kløver 8 7 5 2
spar E 9 4
hjerter K D 3
ruter E K 9
kløver E K D 6

Som syd åpner du med 2 kløver, vest går inn med 4 spar og du ender i 6 grand. Vest spiller ut spar dame, og øst følger på med spar 3. Du tester hjerterfargen med kongen og damen, vest legger en spar i andre gang. Syd fortsetter med kløver ess og konge, på den siste saker vest en spar. Hvordan fortsetter du?

Sommernøtt 4

 

spar

E K kn  
hjerter -
ruter E 8 6 3 2
kløver D kn 4 3 2
       
       
       
       
 

spar

D 10 9 8  
hjerter D 8 6 4
ruter K 4
kløver E K 5

Som syd er du blitt spillefører i kontrakten 6 kløver. Vest spiller ut ruter knekt som du stikker med kongen. Når du fortsetter med ruter 4, legger vest en spar. Hvordan planlegger du spillet videre?

Sommernøtt 5

 

spar

kn 3 2  
hjerter E
ruter E K 9 6 5 2
kløver K D 5
spar E K 10 6 4

spar

8 7
hjerter 8 7 4 3 hjerter D kn 5
ruter 3 ruter D kn 10 8
kløver 7 6 2 kløver kn 10 8 4
 

spar

D 9 5  
hjerter K 10 9 6 2
ruter 7 4
kløver E 9 3

Syd er spillefører i kontrakten 3 grand. Vest spiller ut spar 6. Her har du fått oppgitt alle kortene og skal prøve deg både som spillefører og motspiller. Kan syd greie kontrakten? Begrunn ditt svar.

 

 

LYKKE TIL MED

NØTTEKNEKKINGEN!