litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 4-2005.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 15. november. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 6-2005 kommer ut 22. desember, for der kommer løsning og kommentar
.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
E D 9 3
hjerter 4
ruter 9 8 7 2
kløver K kn 4 2
spar 5 4
hjerter E 9 7 2
ruter E kn 10 3
kløver E D 3

vest
nord
øst
syd
     
pass pass
pass pass pass
pass      

Vest spiller ut spar 2. Hvordan planlegger du spillet?