litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 5 - 2005.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 31. januar. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 1-2006 kommer ut 20. mars, for der kommer løsning og kommentar


Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
E 10 7 5 2
hjerter K 5 3
ruter E D 8
kløver D 5
spar 6
hjerter kn 9 8 6 4 2
ruter K 5
kløver K 6 4 2

vest
nord
øst
syd
    ¹

pass

pass pass 4 hjerter
pass pass pass

¹) Svake 2

Vest spiller ut spar 3. Hva er din spilleplan?