litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 4-2006.

I Månedens Nøtt forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 20. november 2006. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 6-2006 kommer ut 15. desember, for der kommer løsning og kommentar
.

Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar
6 4
hjerter 9 2
ruter 8 7 5 4
kløver K 6 4 3 2
spar E K 3
hjerter E K D kn 10
ruter K D 3 2
kløver 5

vest
nord
øst
syd
   

pass pass
pass pass
pass pass pass  

Vest spiller ut spar 2, og øst bidrar med knekten. Din spilleplan?