litenbin.jpg (5551 bytes)
Månedens Nøtt
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 6-2006 - Julenøtter

Innsendingsfristen for Julenøttene er 10. mars 2006. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn svaret ditt før BIN 2-06 kommer ut 8. mai. Der finner du løsninger og kommentarer til nøttene.

Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

Julenøtt 1

spar D 4 3 2
hjerter 8 6 4
ruter K D
kløver K kn 9 8
spar K 10 6 5
hjerter E kn
ruter kn 6 2
kløver E D 10 2

vest
nord
øst
syd
pass pass pass

pass pass
pass pass pass
pass      

Vest spiller ut hjerter konge, og øst legger hjerter 2. Hvordan spiller du som syd?

Julenøtt 2

spar 7
hjerter 8
ruter K kn 9 6 4 2
kløver E kn 8 3 2
spar E kn 5 2
hjerter E 4 3
ruter E D 7 3
kløver K 4

vest
nord
øst
syd
     

pass pass
pass pass
pass pass pass  

Vest spiller ut hjerter konge. Din spilleplan?

Julenøtt 3

spar 6 4
hjerter K kn 10 5 2
ruter 9 5
kløver E D 9 4
spar E kn 10
hjerter E D 8 7 6
ruter K 3 2
kløver 5 3

vest
nord
øst
syd
     

1 spar pass pass
pass      

Vest spiller ut kløver knekt. Hvordan spiller du som syd?

Julenøtt 4

spar E D 10 6 3
hjerter K D
ruter 5 3 2
kløver K 3 2
spar K kn 9 5 4 2
hjerter -
ruter K 7 6 4
kløver E kn 10

Syd er spillefører i kontrakten 4 spar - motparten har bare meldt pass. Vest spiller ut spar 7. Din spilleplan?

Julenøtt 5

spar 9 4 3 2
hjerter 5 4 2
ruter E 10 9 3 2
kløver 4
spar E K 10 5
hjerter E K D 6
ruter K D kn
kløver E D

vest
nord
øst
syd
  pass

pass pass pass
pass      

Vest spiller ut ruter 8, øst legger kløver 5. Hvordan spiller og resonnerer du som syd?

 

 

Jeg ønsker alle spaltens
lesere et godt nytt år!