litenbin.jpg (5551 bytes)
Nøtteknask
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt nummer 3-2007

I Nøtteknask forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt. Innsendingsfristen for Indian summer nøttene er 10. oktober 2007. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 5-07 kommer ut 20. november. Der kan du lese løsning og kommentar.

Vi har nå laget et eget svarskjema som du kan sende inn elektronisk. Du trenger ikke e-post for å benytte deg av denne tjenesten. Trykk her for å få dette skjemaet opp som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på e-post.

Indian summer nøtt 1

spar E K
hjerter 10 6
ruter D 9 7 6 2
kløver K 10 5 4
spar kn 3
hjerter E kn
ruter E kn 10 5 4 3
kløver D 9 2

vest
nord
øst
syd
     
pass

pass

pass      

Vest spiller ut hjerter konge. Hvordan planlegger du spilleføringen?


Indian summer nøtt 2

spar E K 7 3
hjerter E kn 5
ruter 10 7 5 3
kløver 5 4
spar D 6 5
hjerter K D 10 9 7 2
ruter E K
kløver K kn

vest
nord
øst
syd
  pass 1
pass pass 2
pass pass 2
pass 2 pass

pass pass pass  

1) Sterkt hopp
2) Kontrollmelding

Vest spiller ut hjerter 3, og øst følger farge. Hvordan planlegger du spilleføringen?

Indian summer nøtt 3

spar K 9 3
hjerter E D 4
ruter E 3 2
kløver K 9 8 5
spar E kn 5 4 2
hjerter K kn 10 3
ruter 8 4
kløver 6 2

Kontrakten er 4 spar i syd, motspillerne har bare meldt pass. Vest spiller ut hjerter 5. Hvordan planlegger du spilleføringen?

Indian summer nøtt 4

spar

E K kn
hjerter -
ruter E 8 6 3 2
kløver D kn 4 3 2

spar

D 10 9 8
hjerter D 8 6 4
ruter K 4
kløver E K 5

Kontrakten er 6 kløver i syd. Vest spiller ut ruter knekt, som du stikker med kongen. Når du fortsetter med ruter 4, legger vest en spar. Hvordan planlegger du det videre spill?

Indian summer nøtt 5

spar

7
hjerter E D 8 3 2
ruter E 10 6
kløver K D 8 6

spar

E D 8
hjerter 9
ruter K 8 5 4 2
kløver E 7 3 2

vest
nord
øst
syd
  pass
pass pass 1
pass pass
pass pass

pass

pass      

1) Fjerde farge; krav til utgang

Vest spiller ut hjerter 5. Hvordan planlegger du spilleføringen?

 

 

LYKKE TIL MED

NØTTEKNEKKINGEN!