litenbin.jpg (5551 bytes)
Nøtteknask
linje.jpg (5144 bytes)

Nøtt 5-2007.

I Nøtteknask forutsettes alltid et bra motspill om ikke annet er nevnt.

Innsendingsfristen for denne oppgaven er 20. januar 2008. Du kan imidlertid bli med i årssammendraget selv om du svarer noe senere. Du må i alle fall ha sendt inn ditt svar før BIN 1-2008 kommer ut 15. mars, for der kommer løsning og kommentar
.

Vi har et eget svarskjema som du kan sende elektronisk. Trykk her for å få opp dette skjemaet som et eget vindu, slik at du kan veksle mellom oppgaver og svarskjema. En annen mulighet er å sende svaret på E-mail.

spar

D kn 10 6 2
hjerter E K 7
ruter 7 5 2
kløver D 3

spar

E 9 5
hjerter D kn 10 6 5 4
ruter E D 10
kløver 7

Nord åpnet i 1 spar, og øst meldte inn 2 ruter. Syd sa 2 hjerter, som nord støttet, hvorpå kontrakten ble 6 hjerter.

Vest spiller ut ruter 3 til østs knekt og syds dame. På hjerter til esset legger øst en ruter. Så følger to runder spar: Spar dame til 3, 5 og 4, og spar knekt til 7, 9 og 8. Hvordan spiller du videre?