UKENS SPILL

Ukens spill skal vise bridgen fra alle sider. Det som gjør bridgen ekstra moro er at det ikke alltid går som en har planlagt. Katastrofene er like viktige som genialitetene. Av og til får man også en katastrofe uten at man føler det er gjort feil, andre ganger får man en topp helt gratis og noen ganger går tingene utrolig nok slik man har planlagt! Forskjellen mellom suksess og fiasko er heller liten - og takk for det! Del sorgene og gledene med oss, og send inn ditt bidrag i dag!

Det første spillet som er sendt inn er fra Christoffer Abel Arntsen. Det er fra Olrud mixen i år. Hr Arntsen er ikke verre på det enn at han deler katastrofen med oss, og han spør samtidig om hva som gikk galt? Her er det opp til deg. Send oss svar på hvordan du mener denne hånden skulle vært meldt. Kommentarene vil bli lagt ut i postkassen her på nettet. Her kommer spillet:

A K 10 x x
x x x x x x
-
A x

 
x x x
A K D
A Q 10 x
Q 10 x
     
Nord Syd  
1 sp 2 ru  
2 hj 3 nt  
4 hj 4 nt  
5 hj 5 nt  
7 hj p.r  

Kontrakten gikk (fortjent?) en bet da sparen ikke var villig. Vi kan vel ikke kalle dette et klassisk meldingsforløp. Syd prøver å få spille en spekulativ 3 nt, mens nord ber om preferanse i majorfargene. Så plutselig er man i 7! Hvordan ville du meldt? Hvem syntes du har meldt feil?

Ett annet poeng i spillet er sparbehandlingen og kommunikasjonen. Rett spilleføring er å trekke en trumfrunde og spille spar til tieren på direkten. Da kan man også vinne kontrakten med sparen 4-1 og trumfen 2-2. Hvis det går bra er det et hett tips å ikke skrike ut i latter og glede. For motparten er nemlig full av smerte og sinne. De har fått en bunn uten å gjøre noe galt!

Trond