UKENS SPILL

HOLD DEG TIL DET MEST SANNSYNLIGE !
Innsendt av Harry Arne Vaagen

Nigel Anderson fra Revik BK (Vest) lurte spillefører i dette spillet som er fra KM-lag. Kontrakten ble fire spar ved begge bord, med ruter i utspill til kneten. Brevikspilleren Finn Schrøder fortsatte med kløver til nieren og kongen. Han spilte senere kløver til nekten og la rutertaperen på kløveress. Ved det andre bordet fortsatte også spilleren korrekt med kløver i stikk to. Nigel satte i damen uten å nøle. Det så opplagt ut som om han hadde begge honnørene. Senere spilte syd, ikke unaturlig, kløver til knekten og gikk en bet. Hilsen Harry Arne Vaagen

  kn 5 2
K D 6
D 3 2
E kn 9 5
 
D 7 3
7 4
K 10 6 4
D 10 7 2
Syd - Øst/Vest
8 6
E 10 8 3 2
9 7 5
K 8 6
  E K 10 9 4
kn 9 5
E kn 8
4 3
 

I bridge kommer man langt ved å holde seg til det som er mest sannsynlig. Men man må også forholde seg til det som skjer ved bordet, noe syd fikk føle på kroppen i dette spillet.

Når damen blir lagt første gangen er vår første tanke at det indikerer K D. Men når vi analyserer videre og ser at vest først har lagt damen, for så å legge liten neste gang, så aner vi ugler i mosen! Hadde vest gjort det fra K D x (x)? Med den fargen hadde vel vest lagt liten første gang, da han ser E kn 9 x og vet at spillefører mest sannsynlig tar nieren i bordet. Følgelig har vest gjort feil første gangen ved og legge i damen fra K D, eller så har vest prøvd å gi oss et dårligere alternativ! (Vest kan også ha lagt damen fra K D x x fordi han var redd for singen kløver hos spillefører, og så vært iskald å legge liten etterpå) Det er teoretisk rett å spille kløver til nieren, men det gjenstår å gjøre rett ved bordet! Lykke til.

Trond