UKENS SPILL

Norsk seier i Frankrike

  K D 7
9
E 9 7 4 3
E kn 3 2
 
6 4 3
kn 10 8 6 4 2
D kn
5 4

 

 

10 9 8 5 2
K 7 3
8 6
D 8 6
 

E kn
E D 5
K 10 5 2
K 10 9 7

 

Vest
Nord
Øst
Syd
Brogeland
Hanssen
1 nt
pass
2 kl
pass
2 ru
pass
3 kl
pass
3 hj
pass
4 ru
pass
4 hj
pass
4 nt
pass
5 kl
pass
6 ru
P.R.
 

1 nt = 15-17
2 kl = Stayman
3 kl = Spørsmål om fordeling.
3 hj = 2-3-4-4
4 ru = Sleminvitt i ruter
4 hj = Cue-bid
4 nt = Roman Key Card Blackwood
5 kl = 0 eller 3 nøkkelkort.

Vest spilte ut hjerter knekt som Hanssen vant med damen. Så kom en liten ruter til damen og kongen. I henhold til teorien om begrenset valg er det nå rett å ta finessen i ruter over øst. Hanssen så imidlertid at han ikke var avhengig av å løse trumfen med èn taper. Et innspill ville være mye mer sikkert (faren er kun at øst har 2 hjerter og d x x i trumf. Da kan han stjele over 3. hjerteren og fri seg i spar før sparen er elliminert). Derfor tok han for ruter ess, og hvis knekten ikke hadde kommet på hos vest, ville han eliminert majorfargene og spilt øst inn på ruter knekt. Han måtte da enten åpnet kløverfargen eller spilt en spar til dobbelt renons. Denne slemmen var verdt seks IMP for nordmennene i første sesjon av den tre dagers lange lagturneringen i Juan Les Pins i Frankrike.

Les også om tidligere ukens spill under arkiv.

Trond