UKENS SPILL

Det er ikke alltid lurt å doble...

  E D 10
K 9 7 6
kn 4 2
kn 7 6
 
kn 8 5
D 4 3
10
K 9 8 5 4 2

Syd - Øst/Vest

K 9 7 6 3 2
E 8 5
K 3
D 10
 

4
kn 10 2
E D 9 8 7 6 5
E 3

 

Vest
Nord
Øst
Syd
Seamon
Chagas
Passell
Helgemo
1 ru
pass
1 hj
1 sp
x (support)
2 sp
2 nt
pass
3 nt
pass
pass
x
x x
pass
pass
pass

Spillet er hentet fra lagturneringen i Cavendish der lag Chagas med Gabriel Chagas (Bra), Geir Helgemo (Nor), Zia Mahmood (Pak) og Bob Hamman (USA) gjorde det skarpt fra begynnelsen av. Midtveis fikk de et stort tap, og da det også gikk trått på slutten, ble det ikke premie på lagturneringens dyreste lag ($30.000). Tilbake til spillet ovenfor. Mike Passell forsøkte å skremme motparten ut av 3 NT med å doble, men Helgemo lot seg ikke affisere og redoblet like godt. Etter sparutspill tok Chagas ruterfinessen og claimet et overstikk. Dermed ble det en kostbar dobling for Seamon-Passell.