Norsk dobbeltscore.

Ukens spill er hentet fra Norges første kamp i nordisk mesterskap mot Finland. Norge vant kampen 24,5-4,5 grunnet straff for sen spilling, og dette spillet var èn av dobbeltscorene Norge fikk inn i denne kampen:

  9 8
K 10 9 4
kn 5 4 2
10 5 4
 
10 4
kn 8 5
E K D 6
D kn 8 3
Øst - Øst/Vest
K7 3 2
E 7 6 3 2
8 3
7 2
 

E D kn 6 5
D
10 9 7
E K 9 6

 

Vest
Nord
Øst
Syd
Tom Høiland
Geir Brekka
2 ru*
x
2 hj
pass
pass
2 sp
pass
pass
pass
       
* = Ekrens, minst 4-4 i major 3-10 poeng.

Vest spilte ut ruter ess og fortsatte med kongen og en liten ruter som øst trumfet. Kløver i vri vant Brekka med esset og tok også for kløver konge. Hjerter dame ble stukket av øst, og han fridde seg med en spar. Brekka tok finessen, innkasserte spar ess og spilte øst inn på spar konge. På hjerter opp i saksen kunne Brekka kaste sine to tapere i kløver for vunnet kontrakt. På det andre bordet åpnet også Erik Sælensminde med Ekrens i øst, men her meldte syd inn 2 spar på direkten med pass rundt. Boye Brogeland tok straks for sine tre høye ruter og skiftet til en liten hjerter til esset. Kløver fra Sælensminde ble tatt med syds ess, fulgt av kløver konge og kløver til Brogeland. Istedenfor å gi makker kløverstjelingen forærte Brogeland bordet et "gratis" hjerterstikk. Men nå måtte finnen tape to trumfstikk for to bet!

Boye