Trumf - Criss Cross Skvise.

Denne ukens spill er hentet fra NM-Avisa som utgis i forbindelse med Bridge festivalen som pågår i Skien. Kai Jørstad satt bak Jan Einar Sætre og fikk se Sætre trylle hjem denne slemmen: 

 

10 8 7 6 4 3 2
9 6
kn
D kn 3

 
E K kn
K 7 2
D 7 6
E 10 4 2
Nord - Ingen
9
E kn 10 3
E 4 3 2
K 9 7 6
 

D 5
D 8 5 4
K 10 9 8 5
8 5

 

Vest
Nord
Øst
Syd
Gunnar Harr
 
Jan Einar Sætre
 
pass
1 kl
pass
2 kl¹
pass
2 hj pass
3 hj
pass
4 kl
pass
4 ru pass 4 nt² pass
5 ru³ pass 5 hjª pass
6 kl pass pass pass

¹ = Krav med kløverstøtte.
² = RckBlw.
³ = 3 av 5 ess.
ª = Spør om trumf damen med tanke på storeslem.

Syd spilte ut spar dame som Sætre vant med esset. Når han spilte kløver mot kongen splittet nord sine kløver honnører. Sætre fortsatte med kløver til esset og han visste nå at nord hadde 3 kløver da han fulgte på med en liten.  (Nord legger normalt ikke kløver kn fra kn x) . Sætre tok 2 runder spar og saket to ruter fra hånden. Nord hadde nå kun 3 ukjente kort og Sætre spilte derfor på at syd hadde hjerter damen. Han fortsatte følgelig med hjerter til esset og lot hjerter kn løpe rundt. Stillingen var nå blitt:

 

10 8 7 2
-
kn
D

 
-
K
D 7 6
10 4
Nord - Ingen
 
10 3
E 2
7 6
 

-
D 8
K 10 9 8
-

 

Sætre visste at nord hadde 4 spar igjen og en kløver. Nord kunne derfor kun ha enten en ruter eller en hjerter igjen. Hvis det var en hjerter, satt fargen 3-3 og kontrakten ville vært hjemme ved å spille hjerter til kongen og så kløver hvorpå nord må spille til dobbelt renons. Men hvis ikke nord hadde hjerter igjen, ville nord trumfet hjerteren og fridd seg i ruter. Det samme ville skje hvis Sætre tok for ruter ess og nord var blakk, da ville nord stjele og fri seg i hjerter. Sætre satset på at nord hadde ruter og tok på ruter ess, og når nord fulgte, kunne han ikke ha hjerter igjen. Nå var det på tide å slippe nord inn. Han fikk den lite hyggelige gleden av å spille en spar i denne situasjonen:

 

10 8 7 2
-
-
-

 
-

D 7
4
Nord - Ingen
-
10 3
2
7
 

 
D 8
K 10
 

 

På spar returen fra nord, saket bordet ruter 2, men hva skulle syd hive? Hev han ruter, ville spillefører stjele en ruter med innkomst på hjerter konge. Bedre ble det ikke om syd hev en hjerter, for da blir hjerter konge spilt mens spillefører har en trumf igjen til den siste hjerteren. Vi har ikke noe bedre navn på dette enn TRUMF CRISS CROSS SKVIS. Et utrolig bra spill utført av unge Sætre. Vi gratulerer så mye.