3 nt går ofte hjem...

Okbride er et online spill med deltakere fra hele verden. Utfordringene blir mange, spesielt hvis man spiller mot ukjente og med ukjent makker. Nivået er veldig varierende, noe som forørvig også gjør at det blir mange rare motspill og meldingsforløp. Vi har direkte lenke til Okbride på vår lenkeside. Sigbjørn Vågene har sendt oss dette spillet som han spilte på Okbridge.

 

10 8
K 8 6 2
A K D 6 5
9 7

 
5 3
A D 4
10 7 4 2
D kn 8 2
Øst - Ingen
A K 9 6 4 2
J 3
J 8
6 5 3
 

D kn 7
10 9 7 5
9 3
A K 10 4

 

Vest
Nord
Øst
Syd
 Serri
Sigbjørn
2 sp
pass
pass
3 ru
pass 3 nt
pass
pass
pass

Vest startet med kløver dame som spillefører vant med esset. Sigbjørn har ikke akkurat overflod med stikk, men 3 nt er en kontrakt som ofte glir hjem med litt hjelp fra motparten. Sigbjørn spilte ruter 3 til 7, E og 8. Så trakk han liten hjerter mot hånden. Vest gikk i med knekten. Vest stakk over med damen og fortsatte med kløver knekt? Spillefører stakk og lot hjerter syv løpe rundt. Deretter trakk han ruter 9 og vest dekket med ruter 10, og dermed sto den fargen da knekten fulgte fra øst sin kant (vest "norsket" vekk syven i første ruter runde). Etter å ha tatt alle ruterstikkene spilte han spar 10 og øst tok E og K og fortsatte med nok en spar. Sigbjørn fikk tilslutt ett stikk i spar, ett i hjerter, fem i ruter og tre i kløver. Totalt 10 stikk etter et motspill som ikke var tatt ut av læreboken. Min erfaring fra Okbridge er at slike katastrofale motspill ofte blir avsluttet med Thanks for playing, hvorpå man er en spiller mindre rundt bordet.