Hvordan vinne OL-gull?

Giorgio Duboin er sammen med Norberto Bocchi kanskje verdens hotteste par i øyeblikket. De vant butleren for de innledende rundene, og var også i hovedrollen i de fleste cup-kampene som til slutt ga Italia OL-gullet.

 

E 9 7 5 4 3
K 5
E 5
kn 8 4

 
D kn
E kn
K 7 2
K D 9 7 6 3
Øst - Ø-V

K 10 8
D 8 4
kn 10 9 6 3
5 2

 

6 2
10 9 7 6 3 2
D 8 4
E 10

 

Duboin skulle her som vest ut å spille 3 NT etter at syd hadde åpnet med svake 2 i hjerter. En fryktelig hardmeldt kontrakt, men Duboin viste hvordan den kunne vinnes med en liten spar ut fra nord. I stikk èn gikk Duboin opp på kongen for å skaffe seg et inntak til å spille kløver fra bordet. Syd valgte å vinne stikket med esset for å spille spar i gjennom, men med esset dobbelton hadde han ingen mulighet til å nekte Duboin fem kløverstikk. Nord vant med sparesset og godspilte fargen med en ny spar. Nå virker det vel naturlig å ta hjerterfinessen over syd som åpnet med svake 2 hjerter, men Duboin spurte seg om hvorfor nord hadde gitt ham dette "gratis"-inntaket. Det kunne bare være en grunn: Han hadde hjerter konge og prøvde å lure Duboin til å ta den "opplagte" hjerterfinessen. Men Duboin gikk ikke på limpinnen, og tok heller sine fem kløverstikk først. Da nord singlet hjerter konge og syd også kvittet seg med alle hjerterne utenom to, ble det ti stikk til "deadly" Duboin.