Fort gjort å legge 9'en...


 

10 6 5
kn 10 8 3 2
10 8 2
10 7

 
K D 9 3
E D 5
6 3
kn 9 8 5
Øst - ingen
E 8 2
7 6
K D kn 7 5 4
6 3
 

kn 7 4
K 9 4
E 9
E K D 4 2

 

Vest
Nord
Øst
Syd
Geir Helgemo
David Burn
Tor Helness
Brian Callaghan
1 ru
1 NT
x
2 ru¹)
pass
2 hj
pass²)
pass
3 ru
pass
3 NT
pass
pass
pass

¹) Overføring til hjerter
²) Kravpass
 

 

I kvartfinalen i OL tapte Norge mot et velspillende engelsk lag. Engelskmennene var ikke dårlige på dette spillet heller, men Geir Helgemo mestret prøven.

David Burn i nord spilte ut hjerter knekt som gikk rundt til Helgemos dame. Ruter til kongen ble stukket med esset, og Brian Callaghan skiftet til en liten kløver fra EKDxx! Callaghan regnet med at Helgemo hadde minst fire kløver siden han ikke meldte 3 spar over 3 ruter. Helgemo fant det sannsynlig at Callaghan hadde alle kløverhonnørene for sin grandinnmelding og trodde også at Callaghan kunne være i stand til å underspille EKD i kløver. Derfor gikk han opp på kløver knekt og tok sine tolv stikk! Ved det andre bordet hadde England spilt 2 ruter med ni stikk. Sælensminde-Brogeland klarte å holde kontrakten til ni stikk da ruter 9 vokste til stikk etter at nord trumfet kløver med ruter 8 og ruter 10.