Klarer du deg selv mot beste motspill?

 

D 8 7 4
E kn 3
E 9 7
K 8 3

 
 
Syd - Øst/Vest
 
 

E K 10 5
9 5 2
K kn 10
D 9 7

 

Dette spillet dukket opp i Bergensmesterskapet for lag nylig.

Tenk deg at du sitter syd og har blitt spillefører i 4 spar (selv om 3 grand nok er en bedre kontrakt). Vest spiller ut en liten hjerter. Du håper utspillet er fra honnør-ti og legger liten i bordet, men øst vinner med tieren og spiller hjerter konge opp igjen. Nå kan du ta over (du trenger heldigvis ikke å tenke på skjev trumfsits).

Etter å ha tatt ut trumfen i tre omganger, der øst saket en hjerter, bør du ta en opptelling av stikkene og taperne dine. Da finner du ut at ruterfargen må gi tre stikk og kløverfargen to. I ruter er det bare å finne ruter dame, mens du trenger mer flaks i kløver - i utgangspunktet esset dobbel - for å få de nødvendige stikkene. Hvis du da ikke kan få motparten til å løse kløveren for deg..... Ser du løsningen?

Du må starte med å velge rett i ruter, og en fornuftig fargebehandling er å trekke ruter knekt i fra hånden. Hvis vest ikke dekker, stikker du opp med esset og tar finessen på ruter ti. Når det aktuelt fungerer, tar du for ruter konge og frir deg i hjerter. Motparten er nå nødt til å spille kløver, fordi andre farger til dobbeltrenons vil gi deg et ekstrastikk.

Aktuelt er det vest som kommer inn på hjerter dame - øst følger også farge - og vest vrir kløver knekt. Er du fortsatt på høyden?

Normalt sett vil vest også ha kløver ti når han spiller kløver knekt, men i denne sluttposisjonen er det åpenbart for ham at øst-vest trenger to kløverstikk for å bete kontrakten. Hvis vest vrir en liten kløver fra kn x x eller E kn x x, har du jo ingen andre varienter enn å slippe kløveren, som da går til tieren og damen. Du vil deretter spille kløver til åtteren fordi det er dobbelt så sannsynlig at kløver ti og kløver knekt sitter på forskjellige hender som at øst skal ha dem begge. Her har du grunnen for at vest skal vri kløver knekt (eller kløver ti) fra knekten (tieren) tynt tredje eller fjerde. Enda en grunn for å spille på splittete kløverhonnører er at vest med knekt-ti kanskje ville spilt ut den fargen istedenfor en hjerter fra damen tredje.

Altså skal du stikke kløver knekt med kongen i bordet og bruke kløver ni på hånden i neste kløverrunde. Hele fordelingen var slik:

 

D 8 7 4
E kn 3
E 9 7
K 8 3

 
kn 9 6
D 7 6
8 6 4 2
kn 5 2
Syd - Øst/Vest
3 2
K 10 8 4
D 5 3
E 10 6 4
 

E K 10 5
9 5 2
K kn 10
D 9 7

 


I Bergensmesterskapet for lag var det merkelig nok bare èn spillefører som gikk bet i denne kontrakten. Men jeg tviler på at alle de som fikk ti stikk måtte hanskes med et like skarpt motspill som du fikk!