Gresk gave!

 

E kn 9 4
E D 7 2
K D
D 9 4

 
 

Syd -
Øst/Vest
 
 

D 10 8 7 6
8 5
10 6 4
10 5 3

 

 

Etter å ha åpnet med svake 2 spar (!) endte Erik Sælensminde i syd opp i 3 spar etter at makker inviterte til utgang. Vest spilte ut en liten kløver til makkerens ess. Øst spilte mer kløver til vests konge, og tredje kløverrunde trumfet øst med spar 2. Øst tok så for ruter ess og skiftet til en liten hjerter som går til bordets dame. Hvordan spiller du videre?

Du tenker kanskje at motparten har vært behjelpelig med å skaffe deg et inntak på en hjerterstjeling, og det skal de få svi for: Hjerter ess, hjerter til stjeling og sparfinesse. Men spiller du sånn, har du gått rett i fellen - for øst sitter med spar konge singel igjen! Men hvis du tenker deg om, vet du at sitsen må være sånn! For hadde vest hatt spar konge, ville aldri øst hjulpet deg med inntak til hånden. Han hadde garantert fortsatt med en ruter for å låse deg i bordet. Hele sitsen:

 

 

E kn 9 4
E D 7 2
K D
D 9 4

 
5 3
K 10 6
kn 8 2
K kn 8 7 2
Syd - Øst/Vest
K 2
kn 9 4 3
E 9 7 5 3
E 6
 

D 10 8 7 6
8 5
10 6 4
10 5 3

 

 

Lot Sælensminde seg lure? Nei, han hadde nettopp hørt av Vegard Brekke - dette spillet er også hentet fra nationals i USA - at man bør styre unna greske gaver (se Ukens spill, uke 49).