Begrens tapet!

Èn av tingene som er kjekt med bridgen, er at det er mulig å kjempe for poeng selv om man i utgangspunktet er kommet litt skjevt ut.

Øst-vest misset slemmen på spillet nedenfor og var dermed sikret et ikke alt for bra spill. Men det er viktig å begrense skaden når den først er oppstått. Christoffer Abel Arntzen har sendt oss dette spillet som stammer fra en klubbkveld på OBK/Kløverknekt:

E kn
E D 9 6
D kn 7
E D 8 2

Syd -
Øst/Vest
10 5 3
K kn 10 8 7 5
E 10 5
9


Øst åpnet med svake 2 hjerter, syd meldte inn 2 spar, hvorpå Ø-V til slutt endte i 4 hjerter. Hvordan ville du spillt med spar konge i utspill?

Du stikker, tar ut trumfen og spiller ruter dame. Du håper at den ikke går, for da er slem bet, men ruter dame står rundt. Ruter knekt går til kongen og ditt ess, mens syd saker spar. Hva nå? Du har 12 sikre stikk ved å spille spar, men er det mulig med 13? Hvis du tror kløverkutten går kan du trekke all trumfen unntatt den siste og få opp denne stillingen (nord er uinteressant med denne sitsen):

kn


E D 8

Syd -
Øst/Vest
10 5
10

9
 

D


K kn 10

 


Når den siste trumfen spilles, kan ikke syd gjøre noe. 13 stikk ga + 2 istedenfor -7. Hele fordelingen:

 

8 7 4
3
K 9 8 6 4 2
7 6 5

 
E kn
E D 9 6
D kn 7
E D 8 2

Syd -
Øst/Vest
10 5 3
K kn 10 8 7 5
E 10 5
9
 

K D 9 6 2
4 2
3
K kn 10 4 3