Ukens spill er hentet fra KM-par i Oslo (Oslo-finalen som er kvalifisering til NM-par):

Bruker du dine 26 poeng rett?

 

K 4
7 4 3
7 6 5 4 2
7 4 2

 Syd - Ingen 

E
E K 9 2
E K
E K kn 9 6 5

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Jon
Aabye

Pål
Haga
2 kl
3 sp
pass
pass
x
pass
3 NT
pass
4 kl
pass
5 kl
pass
6 kl
pass
pass
pass


Med dine 26 poeng har vel du (som Pål Haga) presset på til lilleslem i kløver. Vest spiller ut spar knekt, og det er opp til deg å vise deg verdig dine 26 poeng!

Vest har trolig minst sju spar, og det øker sjansen for at øst skal ha tre kort kløver. Hvis ikke kløver dame faller under esset, ser du noen muligheter for å komme inn i bordet og få tatt kløverfinessen?

Hvis vest har fordelingen 7-2-3-1 (dobbel hjerter og singel kløver), kan du stjele deg inn i bordet for å få tatt kløverfinessen. Og skulle han ha tre hjerter og dobbel ruter, er du avhengig av at han også har hjerter dame, men "glemmer" å avblokkere denne. Hvordan går du så til verks?

For å gi vest minst mulig sjanse til å forstå hva som er i ferd med å skje, bør du - etter å ha tatt for kløver ess - starte med å innkassere de to høye hjerterne. (Da vil det være vanskeligere å avblokkere hjerter dame enn om man starter med ess konge i ruter.) Deretter tar du for ess-konge i ruter og spiller en tredje hjerter. Fordelingen er slik du og Pål Haga håpet på; vest kommer inn på damen, og må gi deg inntak på spar konge. Du avslutter med å ta kløverfinessen og "claimer" tolv stikk:

 

K 4
7 4 3
7 6 5 4 2
7 4 2

 
kn 10 9 8 6 5 3
D 10 5
kn 3
10
Syd - Ingen
D 7 2
kn 8 6
D 10 9 8
D 8 3
 

E
E K 9 2
E K
E K kn 9 6 5

 


Neste gang du er involvert i et spill med et fint poeng, ta kontakt med BIN! Vi er svært interessert i bidrag fra hele landet til "Ukens spill".