Hvor vil du være?

E
10 7 6
E 5
E K 10 8 6 5 4
Vest - Øst/Vest

K 3
E K D 4 2
8 6 4 3
7 3

Hvilken kontrakt vil du være i? 6 kløver og 6 hjerter ser bra ut, men det spørs om ikke 7 hjerter er enda et strå vassere. Den kontrakten avhenger av trumfen 3-2 (eventuelt hjerter knekt single) og at kløveren ikke sitter 4-0. Brogeland-Sælensminde meldte på denne måten:

Vest
Nord
Øst
Syd
pass
1 kl
pass
1 hj
pass
3 kl
pass
3 hj
pass
3 sp
pass
3 nt
pass 4 hj pass 4 sp3
pass 4 nt4 pass 5 sp5
pass 7 hj pass pass
pass      

1) Spørsmaal om hold (I utgangspunktet)
2) Gode kort med tre kort hjerterstøtte
3) Cue-bid
4) Roman Key Card Blackwood
5) To (av fem) ess med trumf dame
  E
10 7 6
E 5
E K 10 8 6 5 4
 

D kn 2
kn 9 8 5 3
K D kn
D 2

Syd - Øst/Vest
10 9 8 7 6 5 4
-
10 9 7 2
kn 9
 

K 3
E K D 4 2
8 6 4 3
7 3

 

Ungareren i vest hadde passet i første hånd med tolv poeng, og motparten endte opp i storeslem i hans fem korts farge! Snakk om aktuell pass!

Helgemo åpnet naturlig nok med 1 hjerter, og da stoppet motparten i 3 grand.