Helge Hantveit briljerer!

 

K 2
K 6 4 3
10 7
K kn 8 7 4

 
E 4
9 8
kn 8 6
D 10 9 6 5 2
Øst - Alle
D 9 6
E D 10 7
E D 4 2
E 3
 

kn 10 8 7 5 3
kn 5 2
K 9 5 3
-

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Helge
Hantveit

Anders
Kristensen

1 ru
pass
1 NT
pass
3 NT
pass
pass
pass

I parfinalen deles det hvert år ut en Rica-pris (Parker gullpenn til spiller og journalist) til beste bridgeprestasjon som blir publisert. I år gikk denne prisen til Helge Hantveit for hans spilleføring i 3 grand, og til Atle Grefstad som skrev om spillet i bulletinen.

Hantveit hadde kommet i 3 grand på vests hånd, en kontrakt som er svært vanskelig å vinne med den sure kløversitsen. Nord hjalp imidlertid litt til da han startet med kløver 4 som gikk rundt til spilleførers femmer. I stikk to seilte Hantveit hjerter 9 rundt til syds knekt. Syd skiftet til spar som nord vant med kongen og fjernet kløver ess hos blindemann.

Nå kom liten ruter fra bordet, og håndens knekt sto. Hjerter til damen, spar til esset, ruter til esset og spar dame gjorde at åtte stikk var i boks. Helge Hantveit leste nå sitsen som en åpen bok, og avsluttet med hjerter ess og mer hjerter til nords konge. Han var innspilt og måtte gi Hantveit det niende stikket på kløver dame.

Denne spilleføringen var verdt +29 i årets parfinale, hvor Hantveit-Kristensen endte på 18. plass.