Jan Tore Berg har sendt oss dette spillet fra OKbridge. Makker for anledningen var ingen ringere enn hans mor, Mary-Anne Berg:

Ser du "enda sjansen"?

 

E 10 x
x x x x
E 10 x
x x x

 Øst - Nord/Syd 

K D kn x x
E kn x
x x
E x x

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Mary-Anne
Berg

Jan Tore
Berg
pass
1 NT
2 hj
2 NT
3 kl
x
3 ru
pass
pass
3 sp
pass
pass
pass


Her er Bergs kommentar til sin spilleføring: "Utspill kløver 7, til liten, knekt og mitt ess. Så rimelig dødt ut, men følte meg sikker på at øst måtte ha seks kort kløver. Spilte fem ganger spar (vest hadde to), og vest saket først to hjerter og så en ruter. Spilte da ruter mot bordet, vest la i knekten, som jeg stakk og fridde meg med ruter. Når fordelingen var denne, var kontrakten hjemme:"

 

E 10 x
x x x x
E 10 x
x x x

 
x x
K D 10 9 x
K D kn x x
x
Øst - Nord/Syd
x x x
x
x x x
K D kn 10 x x
 

K D kn x x
E kn x
x x
E x x

 


Berg gjennomførte her en flott innspillsskvis mot vest. Det avgjørende trekket hans var å ta med seg alle trumfene slik at han fikk skvist ut en ruter av vest. Sparer han på en trumf før han går på en rød farge, får vest det enkelt og kan fri seg med ruter.