Mot Russland i EM hadde Tor Helness og Geir Helgemo en kjempeliste, men det ble bare 17-13 seier da Brogeland-Sælensminde var langt under pari. Den største utbetalingen kom i kampens aller siste spill:

Finner du utspillet?

 

10 6 4 3
D 6
7 6 5
D kn 7 5

 Vest - Alle 
 


Vest
Nord
Øst
Syd
Alexander
Petrunine
Erik
Sælensminde
Andrej
Gromov
Boye
Brogeland
2 kl1)
pass
3 kl2)
3 sp
4 kl
pass
pass
x3)
pass
pass
pass

1) Minst 5-kort kløver, 11-15 hp
2) Mild invitt
3) Styrkevisende

Sælensminde sjanset på å stå med på makkers styrkevisende dobling for å skape et gevinstspill. Hva ville du spilt ut hvis du hadde sittet nord i denne kampen? Makkers farge virker kanskje trygt, men det går galt når hele fordelingen er denne:

 

10 6 4 3
D 6
7 6 5
D kn 7 5

 
5
E kn 9 3
E kn 8
E 10 4 3 2
Vest - Alle
kn 2
10 8 7 2
K 9 2
K 9 8 6
 

E K D 9 8 7
K 5 4
D 10 4 3
-

 

Sælensminde burde nok resonnert deg fram til at to kløverstikk kunne være avgjørende for å bete kontrakten. Hvis det ligger en kløverhonnør i bordet, er han avhengig av en hjerterstjeling for å få to trumfstikk. Da må hjerter dame spilles ut, noe du kanskje klarte?