Se etter faren!

I mangel av bidrag fra leserne, så serverer vi nok et spill fra undertegnede. Dette spillet er også fra OKbridge.

Du sitter syd og har havnet i 7 spar med hjerter knekt i utspill. Hvordan tenker du?

E kn 8 6 5
10 9 7
E 10 8
K 9
Vest - Alle

K D
E K 6
K 6 2
E D 7 6 2


Dette ser jo svært hyggelig ut. Kontrakten står så lenge kløveren eller sparen ikke sitter 5-1. Du stikker med hjerter ess og trekker spar konge og dame fra hånden. Motparten følger begge gangene. Deretter spiller du kløver til kongen i bordet og trekker spar ess. Øst kaster ruter 3 og du kaster ruter 2. Spar knekt drar den siste trumfen, mens øst og hånden slipper en hjerter. Du spiller en kløver til hånden og vest saker en hjerter. Hva nå?

8
10 9
E 10 8
-
Vest - Alle

-
K
K 6
D 7 6

En liten opptelling viser at øst har tre kløver igjen. Han har sikkert ikke hevet ruter fra 3-korts farge for å holde på en liten hjerter, så han har sikkert tre ruter også (utspill av hjerter knekt er sikkert fra D-kn). Det betyr at vest har tre hjerter og tre ruter igjen. Ser du veien å gå?

Du kan ikke ta for kløver dame, for det er ikke noe å hive i bordet. Du spiller en liten kløver til stjeling med den siste trumfen og hjerter fra bordet. Nå er øst skvist. Han kan ikke hive kløver for da står den trettende kløveren din. Han må derfor la en ruter gå. Nå er det på tide å ta for kløver dame.

  -
10
E 10 8
-
 
-
D
x x x
-
Vest - Alle
-
-
x x
kn 10
 

-
-
K 6
D 7

 

Vest må holde på hjerter dame og er nødt til å kaste en ruter. Vi hiver hjerter 10 og vet nå at den tredje ruteren i bordet står. Hele fordelingen:

  E kn 8 6 5
10 9 7
E 10 8
K 9
 
10 9 7 3
D kn 5 4 3
7 5 4
4
Vest - Alle
4 2
8 2
D kn 9 3
kn 10 8 5 3
 

K D
E K 6
K 6 2
E D 7 6 2

 

Det var nesten så jeg ble skuffet når jeg så at øst hadde begge ruterhonnørene. Da hadde jeg ikke trengt å skvise vest i tillegg. Men den veien vi tok var likevel den beste. Min makker ble sittende resten av den kvelden...

Øst mente at en kløver ut ville ha drept kontrakten. Men den står fremdeles. Ser du hvordan?

Hilsen Trond