En spilleprøve.

Spillet er hentet fra Bergen Akademiske Storturnering, og det var Håkon Kippe som gjorde oss oppmerksom på spillet. Tenk nøye i gjennom spilleføringen før du går i gang (husk at det er parturnering, så overstikkene kan være viktige!).

 

K kn 6 2
E 10 5 3
K
E 6 3 2

 Nord - Nord/Syd 

10 9 7
K D kn 8 7 6
kn 7
8 4

 


Vest
Nord
Øst
Syd
1 NT
3 kl
3 hj
pass
4 hj
pass
pass
pass
   

Utspillet fra vest er ruter ess, og han skifter til kløver 9 i stikk to. Den stikker du naturligvis med esset - du vil ikke ha noen stjeling på deg - men hvordan fortsetter du (trumfen sitter 2-1)?

Hvis spar dame er hos øst, må du dessverre strekke våpen i denne kontrakten. Spar dame hos vest sikrer imidlertid ti stikk. Hvis vest har både damen og esset i spar, er det også mulig å få tak i elleve stikk (vest er markert med singelton kløver etter meldingsforløpet). Men da er det viktig at du ikke glemmer en liten, men viktig detalj. Ser du hvilken?

Det kan se naturlig ut å spille hjerter konge og hjerter dame i stikk to og tre, for så å spille spar 10 (eller en lur spar ni) fra hånden. Men hvis vest stikker opp med esset og spiller ruter, har du mistet kommunikasjonen til å hente bordets siste spar hvis fargen sitter 4-2. For å unngå dette, skal du etter å ha gått inn på hjerter konge, stjele håndens ruter, gå tilbake på hjerter dame og så spille spar 10 eller 9. Da er vest sjanseløs, siden ruter fra ham er til dobbel renons og kan trumfes på hånden. Hele fordelingen:

 

K kn 6 2
E 10 5 3
K
E 6 3 2

 
E D 8 3
9 2
E 10 9 6 3 2
9
Nord - Nord/Syd
5 4
4
D 8 5 4
K D kn 10 7 5
 

10 9 7
K D kn 8 7 6
kn 7
8 4