TEMPO!

Du og makker har heist dere opp i 3 grand etter følgende meldingsforløp:

 

Vest
Nord
Øst
Syd
pass pass pass 1 kl
pass
1 hj
pass
2 NT
pass
3 NT
pass
pass
pass

Hvordan vil du behandle disse 26 kortene med fornuft etter at vest spiller ut en liten kløver som tyder på 4-kort: (Spillet er vridd for oversiktens skyld.)

10 8 6
kn 9 4 3
K 10 7
E 8 5
Syd - Alle

E K 4 2
E 6 2
E 9 3
K 9 2

En kjapp opptelling viser at du har sju sikre stikk. Det åttende kan du få i spar, men hvilken plan har du for å få tak i det viktige niende stikket? Planen må være å sette vest inn i kløver etter at sparen er strippet, slik at du om mulig kan få et hjelpende oppspill i rødt. Men hvordan gjør du dette på best måte?

Stikker du på hånden med kongen, har du allerede forspilt sjansen om sparen sitter 3-3, fordi du ikke har noen fornuftig overgang mellom hendene mer. Altså må du opp på esset. På en liten spar fra bordet dukker spar dame opp hos øst. Etter utspillet regner du ikke med at vest har fem spar, snarere må han ha 4-4 i svart. Du har kanskje lyst til å spille en spar til åtteren i stikk tre, men har øst D-kn blokk i spar, tåler du ikke at han kommer inn og fortsetter med kløver.

Hele spillet så slik ut:

  10 8 6
kn 9 4 3
K 10 7
E 8 5
 
9 7 5 3
K D 5
kn 5
D kn 4 3
Syd - Alle
D kn
10 8 7
D 8 5 4 2
10 7 6
 

E K 4 2
E 6 2
E 9 3
K 9 2

 


Du lukker øynene og planter spar konge i bordet, og som bestilt kommer knekten på. Spar til tieren og kløver til kongen fullfører planen. Du lar vest ta to kløver- og ett sparstikk, og dette har blitt stillingen:

 

  -
kn 9 4
K 10
-
 
-
K D 5
kn 5
-
Syd - Alle
-
10 8
D 8 5
-
 

-
E 6
E 9 3
-

 


En ondskapsfull vest kan kanskje finne på å spille en liten hjerter fra K-D-5 (eller ha avblokkert en kløverhonnør tidligere slik at øst hadde fått komme inn på kløver 10, red.), men ellers er kontrakten hjemme.

Eller gjorde du som jeg ved bordet; spilte en spar til åtteren i stikk tre, fant ut at du ikke tålte den andre kløverrunden og noterte èn bet?

Erland Bratli

 

Takk for spillet Erland!

En liten kommentar. Selv om man spiller liten spar mot bordet i stikk tre, så kan kontrakten vinnes hvis øst fortsetter i kløver! Kløveren dukkes. Ny kløver stikkes med kongen, og så spiller man en spar til tieren i bordet. Ruter konge, ruter til esset gjør at vi er inne på hånden. Motparten har til nå fått ett sparstikk og ett kløverstikk. Stillingen er nå.

-
kn 9 4 3
10
-
Syd - Alle

K
E 6 2
9
-

Nå tar du for spar konge og spiller liten hjerter mot knekten. Vest må gå opp med kongen og hente ett kløverstikk, men må spille hjerter opp i den kombinerte saksen etterpå.

Kan kontrakten så betes? Når øst er inne på spar knekt, må han svinge hjerter, som går rundt til vest. Vest må nå legge ned kløver dame for å bete kontrakten. Dukker syd kløver dame, fortsetter syd i kløver. Nå kan ikke syd lenger spille inn vest i hjerter, for da henter vest beten med den 4. kløveren. (2 i kløver, 2 i hjerter og ett i spar). Syd kan heller ikke stikke kløver dame, for da kan øst/vest styre motspillet fordi øst nå har kløver 10 igjen som inntak. Hvis syd prøver å strippe ruteren for å spille vest inn, vil det gå helt gale fordi øst kan komme inn på kløver 10 og hente noen drepende ruterstikk.

Et meget godt eksempel på en skikkelig stillingskrig som 3 grand ofte kan være.

Hilsen Trond