Et svingspill som nesten påvirket resultatet...

Gratulerer til Geir, Tor, Boye og Erik!

Turneringen i Cap Gemini ble til slutt vunnet av Helgemo-Helness med klar margin - 67 IMP. Geir og Tor er forøvrig det eneste paret som har vunnet turneringen tre ganger. Det står det stor respekt av!

Kampen om seieren kunne knaskje blitt et blodigere slag om dette spillet hadde fått et annet utfall (spillet er vridd for oversiktens skyld):

 

E D 8
9 5 2
D 9 4 3
D 7 3

 
10 9 3 2
kn 10 6 3
10 8 7 6 5
Øst - Nord/Syd
K kn 7 5
K D 8 7
kn 2
9 6 2
 

6 4
E 4
E K
E K Kn 10 8 5 4

 

Vest
Nord
Øst
Syd
Geir
Boye
Tor
Erik
pass
2 kl
pass
2 NT 1)
pass
4 kl 2)
pass
4 sp 3)
pass
4 NT 4)
pass
5 ru 5)
pass
5 hj 6)
pass
5 NT 7)
pass
6 kl
pass
6 ru 8)
pass
7 NT
pass
pass
pass

1) 8+ hp, balansert hånd
2) Sleminvitt
3) Cue-bid
4) Roman Key Card Blackwood
5) Ett av fem ess
6) Spørsmål etter trumf (kløver) dame
7) Viser trumf dame, benekter spar konge (da hadde nord meldt 5 spar)
8) Verdier i ruter (damen siden esset og kongen i ruter er benektet da nord ikke meldte 4 ruter som cue-bid)

Storeslemmen går hjem med spar konge i kutt, eller kn10x i ruter på èn av hendene.

Etter hjerter konge ut fra øst ble det en bet og 14 imp til Geir og Tor. Hadde storeslemmen gått hjem, ville det gitt 16 IMP til Boye og Erik. 30 "svingimp" (60 IMP innbyrdes!) hadde gjort at marginen mellom 1. og 2. plass kun hadde vært 7 IMP! Grunnen til at dette spilllet svingte så voldsomt var at halve feltet stoppet i utgang fordi øst åpnet med 1 kløver og fikk et gigantisk gjenmeldingsproblem over 1 grand fra makker!

Hilsen Trond