I Cap Gemini var det hard kamp om plassene bak suverene Helgemo-Helness. I siste runde var det et fordelingsuhyre som skulle bli utslagsgivende. Du kan jo se om du er enig i måten Erik og jeg taklet dette spillet på:

Behersker du 7-5 hender?

 

 

 Syd - Øst/Vest 

-
E D kn 10 3
E K 9 7 6 4 2
4

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Lew
Stansby
Erik
Sælensminde
Fred
Gitelman
Boye
Brogeland
1 ru
2 sp1)
pass
4 sp
?

1) Sperr

Hva ville du meldt? 5 ruter, 5 hjerter eller en vitenskapelig 4 grand? Jeg satset på at makker hadde noe av interesse på hånden sin og sa 5 hjerter. Makker prefererte til 6 ruter, og der ble vi spillende.

Stansby i vest tenkte seg nøye om før utspillet og servet kløver 7. Nå hadde jeg oversikt over disse kortene:

 

kn 7 3
8
D kn 8
10 9 8 6 5 2

 Syd - Øst/Vest 

-
E D kn 10 3
E K 9 7 6 4 2
4

 

Gitelman vant stikket med knekten og skiftet til ruter 10 til bordets dame, vest fulgte på med ruter 3. Hvordan ville du gått fram for å få tolv stikk?

Amerikanere er generelt forsiktige når de sperremelder, og pleier å ha en skikkelig farge. Hvis vest hadde hatt hjerter konge i tillegg til sin gode farge, ville han kanskje meldt inn 1 spar istedenfor å sperremelde. At øst skifter til trumf i stikk to tyder også på at han forsøker å beskytte noe i hjerter fra å bli trumfet ut. Derfor tror jeg det må være med oddsen å trekke en hjerter til damen i stikk tre og deretter trumfe to hjerter. Det viste seg i alle fall å være eneste vinnende spilleføring i dette tilfellet:

 

kn 7 3
8
D kn 8
10 9 8 6 5 2

 
E K D 10 9 4
9 7 6
5 3
7 3
Syd - Øst/Vest
8 6 5 2
K 5 4 2
10
E K D kn
 

-
E D kn 10 3
E K 9 7 6 4 2
4

 


Paret som ble nummer tre i turneringen, Auken-Reps fra Tyskland, var det eneste av de andre parene som fikk inn 920 på spillet. Hadde Gromov og Petrunine klart det samme, istedenfor å spille mot 5 spar udoblet, ville de blitt nummer 2, mens Erik og jeg måtte ha tatt til takke med tredjeplassen.

Hilsen Boye