Vanligvis er det de store spillene man husker best etter en turnering. I Cap Gemini var det faktisk en delkontrakt, til og med et minus-spill, som ga meg den største tilfredsstillelsen.

Mestrer du 4-3 tilpasningen?

 

E D 10 8 4
K D 8 6
E 8 5
K

 Syd - Øst/Vest 

2
10 9 7 2
D kn 10 2
9 7 5 2

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Sabine
Auken
Erik
Sælensminde
Klaus
Reps
Boye
Brogeland
pass
pass
1 sp
3 kl
pass
pass
x
pass
3 ru
pass
pass
pass


Med tre poeng og uten 5-kort farge ville jeg slettes ikke oppmuntre makker til å prøve seg på utgangsnivå, så jeg meldte 3 ruter på makkers gjenåpningsdobling. Dessuten var ruter min beste farge, og makker kunne egentlig like godt ha 4-kort ruter som hjerter.

Sabine Auken spilte ut kløver 4 til kongen og esset. Klaus Reps fortsatte med kløver dame, som Auken kastet en hjerter på, og bordet stjal. Hjerter konge fra bordet vant øst og spilte en ny hjerter til min tier, vests knekt og bordets dame. Ser du noen muligheter til å få ni stikk?

Det virker naturlig å gå for kryss-stjelinger. Da kan man skaffe seg tre ruterstikk i bordet og tre på hånden. Med ett stikk i hver av majorfargene blir det åtte til sammen. Det ser nesten umulig ut å finne en spilleplan som kan gi et bedre resultat enn dette.

Jeg syntes det var litt forsmedelig å legge meg på en bet så lenge det så ut til å være mindt ni stikk i hjerterkontrakt. Derfor brukte jeg lang tid på å tenke gjennom forskjellige sitser som kunne gi et ekstra stikk. Til slutt fant jeg en mulighet. Vest måtte ha kongen maksimalt fjerde i ruter sammen med konge knekt i spar. Da kunne jeg komme til ni stikk ved å gå på trumfen! Jeg gjengir hele sitsen for å gjøre det lettere å følge med:

 

E D 10 8 4
K D 8 6
E 8 5
K

 
K kn 9 6 3
kn 5 4
K 6 4 3
4
Syd - Øst/Vest
7 5
E 3
9 7
E D kn 10 8 6 3
 

2
10 9 7 2
D kn 10 2
9 7 5 2

 


I stikk fem trakk jeg ruter ess og mer ruter fra bordet. Auken kom inn på kongen og skiftet til spar. Med fare for å gå en hel haug av bet tok jeg finessen på tieren og stjal en spar når tieren holdt stikket. Jeg tok nå for håndens stående ruter og spilte deretter hjerter. Vest hadde ingen mottrekk. Hvis hun ikke stjal, fikk jeg tre hjerterstikk, to sparstikk og fire ruterstikk - ni til sammen. Hvis hun stjal, måtte hun spille spar slik at jeg fikk to hjerterstikk, tre sparstikk og fire ruterstikk.

Med denne spilleføringen byttet jeg med andre ord bort to trumfstikk mot å få tre majorstikk tilbake. Jeg er faktisk litt stolt av meg selv som så denne varianten etter flere minutter "i boks". Klaus Reps fortjener også en liten takk for ikke å ha "ødelagt" spillet ved å trekke en tredje runde kløver da han var inne på hjerter ess.

Hilsen Boye