Ukens spill er hentet fra Fall Nationals i Las Vegas i fjor høst. Jeg satt selv øst, og syntes jeg fikk et meget interessant problem:


Nøyaktig motspill!

 

K D 4
10 9 5
D 8 7 6 5
E 7

 Øst - Nord/Syd
10 7
E 8 6
E 10 4
K 9 6 5 2
     


Vest
Nord
Øst
Syd
Tony
Forrester
Boye
Brogeland
1 kl1)
1 sp
x2)
2 kl3)
x4)
2 sp
3 hj
3 sp
pass
pass
pass

1) Minst 2 kløver
2) Negativ dobling (minst fire hjerter)
3) God løft til 2 spar
4) Støttedobling (viser tre hjerter)

Turneringsformen var Board-a-Match, der hvert spill scores som vunnet, tapt eller uavgjort. Motparten har endt opp i en ikke unormal kontrakt, og makker spiller ut ruter konge. I stikk to skifter han til hjerter dame som du vinner med esset, spillefører følger på med hjerter 4. Hvordan planlegger du motspillet?

Av utspillet vet du at makkeren din har singel eller dobbel ruter. Siden han ikke fortsatte ruterspillet, tror du kanskje han har singelton der. Men ikke glem at makkeren din er dyktig, han ser også at fortsatt ruterspill vil sette opp to avkast for spillefører. Derfor må det være bortimot opplagt å forsøke å sette opp noen sidestikk før stjelingen tas.

Inne på hjerter ess vet du at spillefører har igjen hjerter kongen singel. Makker ville vel neppe meldt 3 hjerter med bare 4-kort farge, og med konge-dame i hjerter ville han vridd kongen. Å fortsette i hjerter er dermed utelukket. Du må altså velge mellom å vri til kløver eller gi makkeren din en ruterstjeling. Og i tilfelle du gjør det siste, innkasserer du da esset eller gambler du på at makker bare hadde èn ruter og spiller ruter 10?

Jeg mener løsningen på oppgaven ligger i makkers utspill. Ville han ha spilt ut fra ruter konge dobbel når han hadde muligheten til å starte med hjerter fra dame-knekt femte eller i din åpningsfarge? Neppe. Derfor kan du være ganske trygg på at makker har singel ruter, og underspille ruter esset ditt. Makker kommer inn på en trumf og vrir selvfølgelig kløver gjennom bordet. Dermed får du også for kløver konge, som gir bet. Hele spillet så slik ut:

 

K D 4
10 9 5
D 8 7 6 5
E 7

 
9 8 6
D kn 7 3 2
K
kn 10 8 4
Øst - Nord/Syd
10 7
E 8 6
E 10 4
K 9 6 5 2
 

E kn 5 3 2
K 4
kn 9 3 2
D 3

 


For å bete kontrakten, måtte motspillet gå akkurat slik det gikk. Et annet utspill, en annen skift og noe annet enn ruter 10 i tredje stikk, ville gitt minst ni stikk. Lagkameratene våre, Rita Shugart og Andrew Robson, var derfor godt fornøyd med å notere vunnet spill på 140 poeng i 3 spar.

Hilsen Boye