Cavendish-turneringen ble nylig arrangert i Las Vegas. Det er den største auksjonsturneringen i verden, med 60 par, en omsetning på over $1.000.000 og skyhøye premier.

Steve Weinstein har sikkert til salt i grøten etter at han i år vant turneringen for fjerde gang - for andre gang sammen med Bobby Levin. Norge var representert med Geir Helgemo (sammen med Eddie Wold) og Espen Erichsen-Boye Brogeland. Helgemo ble nummer åtte og kom i premierekka (ti beste), mens det helnorske paret ble nummer 20.

Her er et spill med stort potensial for Erichsen-Brogeland. Hadde du fått hjem 5 ruter doblet?

IMPer i sving!

 

D 10 2
5
E 2
E K 7 6 5 4 2

 Nord - Alle 

5
7 6 4
K D 10 7 6 5 4 3
kn

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Curtis
Cheek
Boye
Brogeland
Billy
Miller
Espen
Erichsen
1 kl
1 hj
2 ru
2 hj
3 kl
4 hj
pass
pass
5 kl
pass
5 ru
x
pass
pass
pass


Utspillet fra vest var en liten spar. Tieren i bordet stakk øst med esset og skiftet til ruter 8 til håndens konge og vests nier. Hvordan ville du ha fortsatt?

Espen Erichsen så nå at 3-2 sits i kløver ville gi ham tolv stikk, så han spilte kløver til esset og og stjal en liten kløver. Men da kløveren satt 4-1, var det ingen mulighet for å unngå èn bet:

 

D 10 2
5
E 2
E K 7 6 5 4 2

 
K kn 7 6 4
D 8 3
9
D 10 8 3
Nord - Alle
E 9 8 3
E K kn 10 9 2
kn 8
9
 

5
7 6 4
K D 10 7 6 5 4 3
kn

 


Har man så ingen mulighet til å vinne kontrtakten? Jo, ved å slippe rutervrien til esset og spille alle trumfene til bunns, vil denne situasjonen oppstå:

 

D 2
-
-
E K 7

 
K kn
-
-
D 10 8
Nord - Alle
9
E K kn
-
9
 

-
7 6 4
3
kn

 


På håndens siste ruter må vest kaste spar knekt for ikke å gi bordet tre kløverstikk. Men da kan du kontre med å kaste kløver 7 i bordet, spille kløver til esset og spar 2 fra bordet. Vest har bare kløver igjen, og bordet tar resten av stikkene. En sjelden og flott skvisvariant (stepping stone; skvis uten tempo?).

Det ser kanskje ut som om du kan få til en enkel skvis mot vest ved å gi bort et hjerterstikk før du går på trumfen. Men da kan motparten kontre ved å vri til kløver, som holder deg til ti stikk.

Hilsen Boye