NM-klubber ble arrangert 6.-9. juni på Sundvolden Hotel. Heimdal BK, med det stjernespekkete mannskapet Geir Helgemo, Tor Helness, Glenn Grøtheim, Terje Aa, Jon-Egil Furunes og Per-Erik Austberg, tok hjem en klar seier. På andreplass fulgte Bergen 2 (Jonny Rasmussen, Arne Thomassen, Jon Sveindal, Helge Hantveit, Frode Fyllingen og Olav Ellestad), mens Claim BK ble nummer tre (Roy Kristiansen, Kenneth Skov, Dag Stokkvik, Arild Holdaas og Geir Olav Tislevoll).

I NM-klubber deles Rica-prisen (Parker gullpenn) ut til beste spill eller motspill. I år tilfalt denne Finn Brandsnes for et våkent motspill mot 3 grand. Eskil Hagen - Duellredaktøren i BIN - som var Finns makker skrev om spillet og fikk journalistprisen:

Finn i form!

 

E 10 3 2
kn 9 6
D 10 8 2
E 7

 
kn 9 8 4
E D 8 5 3
kn 9
kn 2
Ø - Øst-Vest
K 5
7 4 2
7 6 5
D 9 8 4 3
 

D 7 6
K 10
E K 4 3
K 10 6 5

 


Vest
Nord
Øst
Syd
Finn
Brandsnes
Arne
Thomassen
Eskil
Hagen
Jonny
Rasmussen
pass
1 NT
pass
2 kl
pass
2 ru
pass
3 NT
pass
pass
pass

"Finn spilte ut en hjerter til knekten i bordet. Spillefører tok tre runder ruter, der vest fulgte på med kn-9 i ruter og spar 8, mens øst la ruter 5-7-6. I denne posisjonen spilte Jonny Rasmussen en hjerter til kongen for å sette opp skvistempoet mot øst i de svarte fargene. Finn så faren, og han hadde også sett makkers ruter 7 på andre ruterrunde. Inne på hjerter ess vred han derfor til spar, og brøt skvisen. Thank you, partner!"

Hilsen Boye