Ser du en mulighet for å øke sjansene dine?

kn x
E D x x
K 10 9 x x
D 6

Nord -
Nord/Syd

E K D x
K kn x x
kn 8
E kn 10


Du sitter syd og skal spille 4 hjerter med trumf ut. Det ser ut som et helt vanlig spill, hvor rutervalget blir avgjørende for poengsankingen. Er det noe du kan gjøre for å øke dine muligheter?

Ved bordet stakk syd med hjerter dame, spilte hjerter til hånden og trakk ruter knekt. Vest la, etter en tenkepause, en liten ruter. Nå, hva bruker du i bordet?

Den aktuelle syd tenkte at vest neppe hadde damen etter tenkepausen. Det normale er vel at han har esset, ess-dame, eller at han tenkte uten noen honnør (det er mange urutinerte som kan gjøre det). På bakgrunn av dette ble kongen brukt i bordet, men øst stakk med esset og returnerte spar. Syd slapp sparen til knekten og spilte en liten ruter mot håndens ruter 8. Ikke noen stor manøver, men gir du motparten et valg, gjør de oftere feil enn når de ikke får et valg. Øst, som satt med E D x x, dukket ruteren i frykt for at syd hadde singel knekt. Dermed ble det 12 stikk.

Hadde du klar plan B - å trekke en liten ruter fra bordet - i tilfelle ruter konge tapte til esset? Får du med deg detaljene, øker vinnermulighetene dine ved bridgebordet...

Hilsen Trond