Ukens spill er hentet fra IMP-turneringen i Biarritz. Til en forandring skal du få se alle kortene. Oppgaven blir å bestemme seg for om du vil være spillefører eller motspiller!

Åtte eller ni stikk?

 

K 9 6 2
9 2
K D 7 6
D 6 2

 
E 5 3
4 3
9 5 4 3
10 5 4 3
Vest - Alle
kn 8 7 4
E K 8 7 6
E 2
kn 7
 

D 10
D kn 10 5
kn 10 8
E K 9 8

 


Vest
Nord
Øst
Syd
pass
pass
1 hj
pass
pass
x
pass
2 NT
pass
3 NT
pass
pass
pass

Nord-syd har meldt utgang på bare 23 honnørpoeng. Vest spiller ut en hjerter til østs konge. Hvem satser du pengene dine på, spillefører eller motspillerne?

Det ser kanskje vanskelig ut for forsvaret etter denne starten, men øst kan bete kontrakten ved å skifte til en spar. Vest må imidlertid være helt på høyden og lasjere denne sparrunden! Stikker han og fortsetter sparspillet, kan ikke øst røre sparfargen når han kommer inn på esset. Men lasjerer han første sparrunde, har motspillerne kommunikasjon til å sette opp fem stikk før spillefører får etablert ni stikk.

Klarte du den oppgaven, har du all grunn til å være fornøyd!

Hilsen Boye