I august hvert år blir The Brighton Congress arrangert i Brighton i England. Denne Bridgefestivalen strekker seg over to uker og er svært populær. I parturneringen (Monrad) som gikk for to uker siden, var det nesten 600 par til start! Nesten like mange stilte opp i lagturneringen (242 lag) forrige helg. Laget som kom seirende ut var Gillis (Simon Gillis, Espen Erichsen, Erik Sælensminde og Boye Brogeland). Etter å ha slitt med å kvalifisere seg til finalen (8 lag), smadret de all motstand i søndagens finalen og vant med to kamper til gode!

Her er et spill som viser at både flaksen og dyktigheten var til stede for det norsk-engelske laget:

Storeslemskvis?

 

D 9 4
K D 7 3
K 5
E K 8 3

 Øst - Alle 

E 7 3
E kn 9 6
E D 8 3
D 5

 


Vest
Nord
Øst
Syd

Boye
Brogeland

Erik
Sælensminde
pass
1 NT1)
pass
2 kl2)
pass
2 hj
pass
3 hj3)
pass
3 sp4)
pass
4 kl4)
pass
4 NT5)
pass
5 sp6)
pass
5 NT7)
pass
6 kl8)
pass
6 ru9)
pass
7 hj
pass
pass
pass

1) 15-17 hp
2) Stayman
3) Krav, balansert
4) Kontrollmeldinger
5) Roman Key Card Blackwood
6) 2 nøkkelkort med trumf dame
7) Bekrefter at alle nøkkelkortene er til stede
8) Viser kløver konge og storeslemsinteresse
9) Fortsatt interessert i storeslem (sannsynligvis 3. kontroll - damen eller dobbelton) i kløver)

Ved det andre bordet hadde motparten stoppet i en sunnere kontrakt av 6 hjerter. Det var dermed mange IMP som sto på spill, og det var Erik Sælensmindes oppgave å skaffe dem til lag Gillis. Hvordan ville du sett på dette prodjektet?

Foruten den mikroskopiske sjansen at kn-10-9 kan sitte tredje i enten kløver eller ruter, må det en skvis til for å skaffe det trettende stikket. Man kan skvise vest om han sitter med både spar konge og kløverlengden, mens man kan skvise begge motstanderne om de holder både spar konge og ruterlengden. Dermed bør det være den siste muligheten man satser på.

Etter hjerter 8 ut til nieren trakk Erik Sælensminde ut trumfen i to runder (vest hadde to opprinnelig). Så fulgte fire ganger kløver, den siste til stjeling med håndens siste trumf. Spar ess ble innkassert, og bordet ble spilt inn på ruter konge. På den siste trumfen kastet Sælensminde håndens gjenværende spar og holdt på E-D-8 i ruter. For anledningen hadde vest fått inngitt 4-kort ruter og spar konge, og måtte dermed kaste inn håndkleet. 2210 poeng som ga 14 IMP til lag Gillis. Hele den snille sitsen (vest satt også med kløverlengden) så slik ut:

 

D 9 4
K D 7 3
K 5
E K 8 3

 
K kn 2
10 8
kn 9 7 2
kn 9 7 6
Øst - Alle
10 8 6 5
5 4 2
10 6 4
10 4 2
 

E 7 3
E kn 9 6
E D 8 3
D 5

 


Så er du i en ikke altfor god kontrakt, ikke gi opp, spill på skvisen!

Hilsen Boye